«16+»

dagsavisen.no

DELER UT 65 MILLIONER TIL TILTAK MOT MARIN FORSØPLING // 65 МИЛЛИОНОВ КРОН БУДЕТ ПОТРАЧЕНО НА БОРЬБУ С МОРСКИМ МУСОРОМ

Tilskuddsordningen for opprydding er i år på 65 millioner kroner, og fristen for å søke er satt til torsdag 31. januar. Det er Miljødirektoratet som forvalter tilskuddsordningen som skal bidra til å gjennomføre tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge, både opprydding og forebyggende tiltak. Tilskuddsmidlene kan gå til opprydding både i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen. Søknad må sendes inn via direktoratets elektroniske søknadssenter. Hovedformålet med tilskuddene er opprydding i strandsonen. Det kan også gis tilskudd til opprydding langs elver, vann og innsjøer der det kan argumenteres for at avfallet kan ende opp i havet om det ikke fjernes. Forurenser betaler-prinsippet ligger til grunn, slik at opprydding der det fins en ansvarlig for avfallet, ikke er omfattet av ordningen. Minstesummen det kan søkes om, er 300.000 kroner. Det er mulig for flere søkere å slå seg sammen i en søknad slik at totalsummen blir over dette beløpet.