«16+»

Tiltak fra den norske regjeringen gir ingen resultat, sier biolog Terje Blindheim fra det uavhengige forskningsfondet Biofokus.

Ifølge nyhetsbyrået Barents News, er saken at myndighetene i landet, ved å ta vare på sjeldne plantearter, har forpliktet skogens eiere å beskytte endemiske soner, men eierene bestemmer selv grensene til de beskyttede sonene.

De er ansvarlige for å holde rede på verdifulle planter i skogen, mens staten har fraskrevet seg ansvaret.

Vernverdige skogsområder kuttes ned, mens skogeiere beskytter områder hvor sjeldne planter ikke vokser. Dermed blir mange unike planter ødelagt.

- Terje Blindheim

Derfor er økologien i Norge på randen av ødeleggelse på grunn av regjeringens kortsynte politikk.